คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ สู่รั้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษกด้วยความยินดียิ่ง

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ สู่รั้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษกด้วยความยินดียิ่ง

Read more

ประกาศรับสมัคร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก หลายอัตรา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก หลายอัตรา ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

Pongratchadapisek Open House “เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานในพิธีัเปิดงาน Open House  “เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ

พิธีมอบเกียรติบัตรให

Read more