ประกาศรับสมัคร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก หลายอัตรา ประจำปีการศึกษา 2561

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง   ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  ดาวน์โหลด