กิจกรรมสร้างรอยยิ้มด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยความรัก ชมรมต้นกล้ารัชดา

วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมต้นกล้ารัชดาจำนวน ๑๗ คน ครูที่ปรึกษา ๒ คนได้จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยความรัก ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อำเภอปง ณ โรงพยาบาลปง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย สร้างความสนุกสนาน และได้มอบเกร็ดความรู้ให้กับผู้ป่วยในการดำรงชีวิต ทางชมรมขอขอบคุณคุณหมอ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือกับทางชมรมของเราเป็นอย่างดียิ่ง