การประเมินตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะ มาติดตามการประเมินตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก