ร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจ

วัน อาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายวิจิตร วงศ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ไปร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับนางอัญชลี ทองอุ่น และนายประสิทธิ์ ทองอุ่น ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อเหรียญชัย จันทนะ ณ บ้านกองแล ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเพยา