หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ึคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
งานแผน แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม-โครงการ-60 
     
ดาวโหลด ปพ5 -2560 
       ดาวโหลด ปพ5 -2560 สำหรับส่งคะแนนครับผม
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
      เพื่อให้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผุ้มีสิทธิ์ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)และบุคคลในครอบครัวทาง สพม.36 ได้แจ้งป
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
การประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
     

โรงเรียนคุณธรรม 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ร่วมกันลงแขกนวดข้าว (ตีข้าว, ฟาดข้าว) ที่แปลงนาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา เกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกนวดข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นโอกาสดีที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชาวนา เรียนรู้ประเพณีการนวดข้าว สร้างให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ประเมินสถานศึกษาที่ส่งผลงานดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการบรรยายพิเศษในเรื่องของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และคณะคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา เกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นโอกาสดีที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชาวนา เรียนรู้ประเพณีลงแขก สร้างให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูไทย
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36
 


ข่าวการศึกษา
 


 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม