(O-NET) คณิตศาสตร์ 100 เต็ม

คนเก่งของเรา … ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต อินถา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น