ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 6565 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้
– มาตการและแนวปฏิบัติการเปิดเรียน แบบ On-Site
– มาตการการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา
– แนะนำบุคลากรใหม่
– ผลงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📌กิจกรรมอื่นๆ
– การมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
– ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อพบปะสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
📌การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น