ส่งเสริมประชาธิปไตย 65

วันที่ 1 มิถุนายน 2565👨‍โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียนและเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง👨‍โดยผลการเลือกตั้งพรรคที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ พรรคก้าวไกล พลังรัชดา หวังว่า พรรคก้าวไกล จะเป็นผู้นำที่ค่อยช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ พี่ น้อง นักเรียน ค่อยเป็นผู้นำการประสานงานระหว่างโรงเรียนและนักเรียนต่อไป👨‍ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ท่านรองธงชัย มีหลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น