สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้จัดอบรมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน👨‍โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้จัดอบรมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา👨‍โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรแก่นักเรียน👨‍ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ท่านรองธงชัย มีหลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น