กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธ

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสิทธิชัย สิทธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก มอบหมายให้คุณครูพัชรินทร์ สุขประสาร และคุณครูอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชุมนุมนาฏยวิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธ และสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น รุ่นที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานรองเจ้าคณะภาค ๑๘ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี โดยมีพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลบ้านต๊ำ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสที่นำประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อน โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนคุณธรรม โดยใช้พลังบวร ขับเคลื่อน โดยท่านพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เมตตาแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน ในส่วนของ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อปต. การทำงานของ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. และการทำงานของ เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม หรือ คพธ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น