วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 65

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕👨‍โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนอำเภอปง👨‍นำโดย นายอำเภอปง นายนิกร ยะกะจาย ผู้อํานวยการลูกเสืออําเภอปงเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันสถาปนา โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมกล่าวนําลูกเสือทบทวน คําปฏิญาณ โดยพร้อมเพรียงกัน👨‍ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มโรงเรียนอําเภอปง ประกอบด้วย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงเรียนบ้านควรดง โรงเรียนขุนกำลัง กลุ่มตำบลควร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น