🙏ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

🙏ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง🥰