เยาวชน@ปง อวดของดีในชุมชน

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เยาวชน@ปง อวดของดีในชุมชน พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายธงชัย มีหลาย และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
👨‍การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส ร่วมกับโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง ให้เยาวชนปงอวดของดีในชุมชน ผ่านสื่อโซเชียล
👨‍ภายในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการผลิตสื่อ มุ่งเน้นความรู้ทางเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทำ และลงพื้นที่จริงเพื่อทำการถ่ายทำสื่อ ในหัวข้อ อวดของดีในชุมชน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพสด ผ่าน Facebook Live จำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออกและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
👨‍ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส ที่ได้มอบโอกาสเเละความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น