วันสถาปนาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน👨‍โดยในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยในภาคเช้าช่วงเวลา 08.15 น. คณะครูและนักเรียนร่วมเข้าแถวเพื่อทําบุญตักบาตรร่วมกัน บริเวณหน้าอาคาร 1 และหลังจากเวลาดังกล่าว ศิษย์เก่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมเพรียงกันที่หอประชุมเพื่อปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป👨‍หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทาง คณะศิษย์เก่าของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้มอบเงินผ้าป่าเพื่อให้ทางโรงเรียนดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป👨‍ในภาคบ่ายนั้น เป็นพิธีมอบเหรียญตราสัญลักษณ์ ให้แก่ ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน👨‍การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญอันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้รักสามัคคี มีสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการบริหารโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนและคืนสู่เหย้าในวาระนี้ และเพื่อนำรายได้มาพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดกิจกรรมนักเรียนและการศึกษาของโรงเรียน👨‍ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ท่านรองธงชัย มีหลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ร่วมกันจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น