โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ ประจำปี 2565

26 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยาโดยโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับทอง สหวิทยาเขต ภูลังกา ประเภทโรงเรียน ขนาดกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางกาศึกษาในการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์สดใส และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สวยงาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น