แนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล 2/2564

แนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ดังนี้
1️⃣ สอบปลายภาค 2/2564 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 65 สอบพร้อมกันทุกระดับชั้น
2️⃣ ครูสามารถปรับเปลี่ยนการเก็บคะแนนปลายภาค เป็นสอบออนไลน์ได้ หรือ วิธีการอื่น (ขอแจ้งข้อมูลฝ่ายวิชาการด้วยนะคะ)
3️⃣ แต่ละรายวิชาหากมีคะแนนครบสามารถตัดสินผลการเรียนได้ ให้ดำเนินการได้เลย โดยยังไม่ประกาศผลการสอบ แต่ให้ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะไม่ผ่าน
4️⃣ เพื่อคลายความกังวลให้กับนักที่ติดเชื่อ และ นักเรียนเสี่ยงสูงซึ่งไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บคะแนน หรือ อาจจะให้นักเรียนกลับมาสอบหลังจากพ้นจากการรักษาตัวหรือกักตัว ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนค่ะ
5️⃣ หลังจากสอบเสร็จนักเรียนที่จะเข้ามาโรงเรียน คือนักเรียนที่จะมาติดตามงาน และ นักเรียนที่จะมาปรับคะแนนพฤติกรรมเท่านั้น
6️⃣ คุณครูมาปฏิบัติราชการตามปกติ ถึง 31 มีนาคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น