นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา

Read more