วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่่ว่าการอำเภอปง