ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมระดับประเทศ

แสดงความยินดีกับโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นำโดยนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธงชัย มีหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านเข้ารองสุดท้ายการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษาและเข้านำเสนอรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมีครูธีรยุทธ ปันอินต๊ะ และครูมลิวัลย์ เขือนปัญญาเป็นผู้ควบคุม