ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกจำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกจำนวน 1 อัตรา
ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ โทร. 08-1152-4335 หรือ ครูอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา โทร.06-1112-5104