กำหนดการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียน ปงรัชดาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2567

🎉🎉กำหนดการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียน ปงรัชดาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567🎉🎉