วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทยา จันทร์ทนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ด้วย