“สานฝัน ปันโอกาสเพื่อน้อง” เชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

“สานฝัน ปันโอกาสเพื่อน้อง” เชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ทุกยอดเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 🙏🙏🎉💙💛