วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พ.ท.ศานติ์ ทวีลาภพูนผล ผบ.นฝ.นศท.มทบ.34 พร้อมด้วยชุดครูฝึกของหน่วยได้ดำเนินการ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พ.ท.ศานติ์ ทวีลาภพูนผล ผบ.นฝ.นศท.มทบ.34 พร้อมด้วยชุดครูฝึกของหน่วยได้ดำเนินการ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 อีกทั้งพบปะกับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกปง อ.ปง จ.พะเยา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โดยมีสถานศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5 สถานศึกษา มียอดรับรายงานตัว 55 นาย