วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 53 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีนายวิทยา จันทร์ทนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะฝ่ายบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 53 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก พร้อมกันนี้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน