วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ในกิจกรรมมีการประกวดพานประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมมาลาบูชาครู ซึ่งในปี2567 ทางโรงเรียนมีข้าราชการครู จำนวน 2 ท่านที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ คือ นายประสิทธิ์ ทองอุ่น และนายเจริญ บุญทา