นที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก พร้อมด้วย นายวิบูลย์ ผิวนิล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก พร้อมด้วย นายวิบูลย์ ผิวนิล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม